Конференції

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ Fe-Al ІНТЕРМЕТАЛІДІВ, ОТРИМАНИХ СПІКАННЯМ ТА ІМПУЛЬСНИМ ГАРЯЧИМ ПРЕСУВАННЯМ

  
О.В.Толочина,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
tau@ipms.kiev.ua
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3105

Анотація

Вивчено вплив високоенергетичного розмелу і режимів подальшої обробки на структуру і фізико-механічні властивості алюмініду заліза Fe−15% (мас.) Al, одержаного спіканням та імпульсним гарячим пресуванням. Показано, що розмел суміші порошків заліза і алюмінію в планетарному млині призводить до формування частинок пластинчастої форми, морфологія яких зберігається в структурі сплаву після спікання й імпульсного гарячого пресування. Спечені інтерметаліди, одержані з порошкових сумішей після розмелювання, характеризуються низькими фізико-механічними властивостями внаслідок низької якості границь між зернами. Застосування імпульсного гарячого пресування для ущільнення зразків з розмелених порошків при температурах 850−1150 °С сприяє значному підвищенню щільності інтерметалідів в порівнянні зі спеченими матеріалами аналогічного складу — з 5 до 6,5 г/см3. Зі збільшенням температури імпульсного гарячого пресування зростають і механічні характеристики, коли максимальні значення міцності на вигин і тріщиностійкість складають 880 МПа та 21 МПа · м0,5 відповідно. Подальший високотемпературний відпал (1350−1450 ºС) призводить до підвищення якості міжзерених границь з формуванням переважаючої розривної сітки, коагулюванню сегрегації домішок і, як результат, до різкого росту міцності на вигин і тріщиностійкості, які становлять 1400 МПа і 27 МПа · м0,5 відповідно. Показано, що міжчастинковий характер руйнування, який спостерігається у зразків після імпульсного гарячого пресування при відносно низьких температурах, змінюється на транскристалітний після високотемпературного відпалу.


АЛЮМІНІД ЗАЛІЗА, ІМПУЛЬСНЕ ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, ІНТЕРМЕТАЛІД, МІЦНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, СПІКАННЯ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ