Конференції

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ КОМПОЗИЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ ТА ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ СИСТЕМИ ZrB2–SiC–AlN

  
І.О.Подчерняєва 1,
   
О.О.Зубарєв 1,
 
І.В.Смірнов 2,
 
В.І.Копилов 2,
   

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” , просп. Перемоги, 37 , Київ, 03056, Україна
sirote2910@gmail.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3107

Анотація

Проведено поляризаційні дослідження у 3%-вому розчині NaCl катодної та анодної поведінки компактної кераміки на основі ZrB2 системи ZrB2–SiC–AlN і газотермічних покриттів тієї ж системи. Компактну кераміку отримували гарячим пресуванням, плазмове покриття товщиною 240 мкм наносили на графітову підкладку С/С–SiC, детонаційне покриття товщиною 340 мкм — на нержавіючу сталь 12Х18Н9Т. Досліджено мікроструктуру та фазовий склад компактного зразка та покриттів. У всіх випадках мікроструктура є гетерофазною. Компактний зразок і плазмове покриття представлені основними фазами: SiC, AlN і ZrB2, а в детонаційному покритті додатково присутня невелика кількість нікелю й оксиду цирконію. Локальний хімічний аналіз показує присутність в плазмовому покритті ~20% (мас.) кисню, тобто покриття містить оксидні фази у кількості, що не реєструється рентгенографічно. Показано виключно високу стійкість компактної кераміки до електрохімічного окиснення: електрохімічний потенціал, при якому з’являється струм корозії, дуже високий і становить Екор = +1,51 eВ. Для детонаційного та плазмового покриттів Екор = –0,25 і –0,05 еВ відповідно. Висока стійкість компактної кераміки до електрохімічного окиснення корелює з її стійкістю до високотемпературного окиснення до температур вище 1700 ºС. Це обумовлено утворенням на поверхні пасивуючої оксидної плівки на основі муліту Al2O3–SiO2. Більш низька стійкість покриттів до електрохімічного окиснення порівняно з компактним матеріалом обумовлена їх підвищеною пористістю.


ГАЗОТЕРМІЧНІ ПОКРИТТЯ, ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ, КОМПОЗИЦІЙНА КЕРАМІКА