Конференції

Комп"ютерне моделювання оптичної поляризованості одношарової „зигзаг” нанотрубки з конічним звуженням та ковалентно приєднаними 6 амінокислотами фенілаланін

О.В.Оглобля,
 
Ю.І.Прилуцький,
  
Г.М.Кузнєцова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/313

Анотація

Виконані розрахунки лінійної оптичної поляризованості вуглецевої „зигзаг” нанотрубки (10,0) різної довжини, закритої шапкою з половини фулерену C80 з одного кінця, та конусним звуженням, що дозволяє цю нанотрубку з"єднати з (3,3) нанотрубкою, з другого кінця. Але замість (3,3) нанотрубки ми моделювали молекулярну структуру з ковалентно приєднаними 6 амінокислотами фенілаланін для запобігання наявності висячих зв"язків. Таким чином, ми маємо нанотрубку, закриту гідрофобним кластером радикалів з одного боку, та шапкою з фулерену з іншого. Відома модель Зу-Шрифер-Хігер була нами узагальнена для застосування до молекул, які містять не тільки атоми вуглецю. Було виконано розрахунок лінійної оптичної поляризованості і показано, що зменшення довжини та відсутність шапки з фулерену зсувають піки оптичної поляризованості в бік вищих енергій та зменшують їх величину. Ефект впливу довжини нанотрубки не залежав від конфігурації її кінців: наявності біологічних молекул, шапок фулеренів з обох кінців, конфігурації шапка/конус на кінцях. Ми сподіваємось, що така молекула може бути використана для очищення рідин від низькомолекулярних гідрофобних забруднень. Знання оптичних властивостей такої молекули дозволить по оптичному спектру судити про ефективність очистки рідини.