Конференції

ВПЛИВ TIB2 НА ФАЗОВИЙ СКЛАД, МІКРОСТРУКТУРУ ТА ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ AlCoCrFeNi/TiB2

Дж.Г.Канг 1,
 
Б.Т.Янг 2,
 
Дж.С.Вей 3*
 

1 Hunan Key Laboratory for Flue Gas Pollutions Synergetic Treatment and Resource Reuse, Changsha, 410205, Кітай
2 National Engineering Research Center of Sintering and Pelletizing Equipment System, Changsha, 410205, Кітай
3 Zhongye Changtian International Engineering Co., Ltd, Changsha, 410205, Кітай
2461948543@qq.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3131

Анотація

Високоентропійні сплави (ВЕС) привертають дедалі більшу увагу завдяки своїй структурі, високій міцності та твердості, хорошій пластичності та гарним властивостям до пом’якшення, окиснення, корозії та зносостійкості. Серед відомих систем ВЕС сплав AlCoCrFeNi має складну мікроструктуру та вирізняється винятковими механічними властивостями. У цьому дослідженні композити AlCoCrFeNi/TiB2 виготовляли методом порошкової металургії у поєднанні з технологією іскроплазмового спікання (ІПС). Для виготовлення композитів AlCoCrFeNi/TiB2 використовували вихідні порошки AlCoCrFeNi, отримані газовим розпиленням суміші високочистих вихідних елементів в cередовищі Ar, та комерційні порошки TiB2 із середнім розміром частинок близько 2 мкм. Вплив вмісту TiB2 на фазовий склад, мікроструктуру та трибологічні властивості композитів AlCoCrFeNi/TiB2 досліджували за допомогою рентгенофазового аналізу, електронної сканувальної мікроскопії ма мікрорентгеноспектрального аналізу. Результати показують, що фазове перетворення відбувається з утворенням σ-фази після спікання. Частинки TiB2 мають тенденцію до агломерації і ростуть зі збільшенням вмісту TiB2. Вплив TiB2 на трибологічну поведінку композитів вивчали шляхом вимірювання коефіцієнта тертя та швидкості зношування (W). Отримані результати свідчать про покращення зносостійкісті композитів AlCoCrFeNi/TiB2 зі збільшенням вмісту диборида титану.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, КОМПОЗИТИ, МІКРОСТРУКТУРА, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ