Конференції

Щодо визначення пластичності матеріалів методом індентування

Ю.В.Мільман,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/314

Анотація

Наведено результати щодо визначення пластичності методом індентування ряду матеріалів, крихких та малопластичних при випробуванні на розтяг включно. Показано, що з достатньою для практичного використання точністю для всіх матеріалів можна розраховувати пластичність за формулою (де HV – твердість; E – модуль Юнга та γ – коефіцієнт Пуассона матеріалу). Цю формулу можна також використовувати в аналітичних розрахунках залежності пластичності від структурних параметрів та зовнішніх факторів (температура, швидкість деформації та інш.).


ІНДЕНТУВАННЯ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ