Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Щодо визначення пластичності матеріалів методом індентування

Мільман Ю.В., Гончарова І.В., Чугунова С.І.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/314

Наведено результати щодо визначення пластичності методом індентування ряду матеріалів, крихких та малопластичних при випробуванні на розтяг включно. Показано, що з достатньою для практичного використання точністю для всіх матеріалів можна розраховувати пластичність за формулою (де HV – твердість; E – модуль Юнга та γ – коефіцієнт Пуассона матеріалу). Цю формулу можна також використовувати в аналітичних розрахунках залежності пластичності від структурних параметрів та зовнішніх факторів (температура, швидкість деформації та інш.).


ІНДЕНТУВАННЯ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008 , #15 , C.3-10


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн