Електронна мікроскопія і міцність матеріалів

№ 15 2008 рік

Зміст

†Ю.В.Мільман, І.В.Гончарова, С.І.Чугунова
Щодо визначення пластичності матеріалів методом індентування
3
В.Ф.Горбань, Е.П.Печковський, С.О.Фірстов
Два способи визначення твердості сучасних матеріалів методом автоматичного індентування
11
К.М.Борисовська
Комп"ютерне моделювання формування дислокаційних стінок при роботі джерела Франка-Ріда
24
Л.І.Овсяннікова, †В.В.Покропивний
Першопринципний розрахунок оптичних спектрів кристалоутворюючих кластерів C48, B24N24, Si24C24
28
С.О.Фірстов
Ефект пам"яті форми у квазібінарних інтерметалічних сполуках на основі ZrCu
35
Ю.М.Подрезов, І.Д.Горна, В.І.Даниленко
Аналіз параметрів зміцнення молібдену, випробуваного при різних температурах
43
І.В.Моісеєва, В.К.Піщак
Деформація заліза та титана в області температур поліморфного перетворення
51
В.М.Ажажа, П.Н.В"югов, С.В.Данько, М.В.Мінаков, В.Ю.Пучкова
Дослідження фазових перетворень та їхній вплив на структуру сплаву Zr-1Nb при швидкісних нагрівах
58
М.В.Мінаков, В.Ю.Пучкова, М.Д.Рудик, Г.Є.Хоменко
Вплив деформації та швидкісних нагрівів на структуру та мікротвердість сталі 40Х
64
С.О.Фірстов, М.П.Бродніковський, Ю.Ю.Зубець, М.О.Крапівка, Г.Ф.Саржан, А.В.Самелюк, М.Д.Бега, О.А.Рокицька, Д.А.Бахонський
Дисперсійне зміцнення сплавів системи Zr-Cr
70
М.П.Бродніковський, †А.А.Михайлов, Д.М.Бродніковський, К.С.Чирик, Ю.Ю.Зубець, А.В.Самелюк, С.О.Фірстов
Вплив об"ємної частки частинок сплаву ВК8 з нікелевою зв"язкою на твердість композиту
77
С.О.Фірстов, Ю.Ф.Луговський
Особливості впливу мікроструктури на міцність при статичному і циклічному навантаженні композиційних матеріалів
83
В.Ф.Горбань, О.М.Демидик, І.І.Іванова, М.В.Карпець, Н.О.Крилова, Е.П.Печковський, А.П.Полушко, С.О.Фірстов
Вплив складу і пористості спечених титанових наноламінатів-композитів на механічні властивості при кімнатній температурі
89
В.І.Ляшенко, Г.С.Олєйник, В.О.Котко, †Е.В.Прилуцький, †І.В.Уварова, В.М.Верещака
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЧАСТИНОК НІТРИДУ БОРА,ОДЕРЖАНОГО МЕТОДОМ КАРБОТЕРМІЧНОГО СИНТЕЗУ
99
В.Ф.Бритун, О.В.Курдюмов, А.І.Даниленко
Інверсійні домени у вюрцитному нітриді бору
114
А.І.Даниленко, О.В.Курдюмов, В.Ф.Бритун
Порівняльне дослідження характеристик реальної структури нанокристалічного сфалеритного нітриду бору методами рентгенівської дифракції і електронної мікроскопії
120
Є.М.Бродніковський, М.М.Бричевський, Б. Д.Василів, В. І.Чедрик, О.Д.Васильєв, А.В.Самелюк, Прищепа Є. Г
Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки
126
М.М.Бричевський, Є.М.Бродніковський, Прищепа Є. Г, М.І.Даниленко, Ю.М.Комиса, О.О.Пасенко, О.Д.Васильєв, В.Г.Верещак
Механічна поведінка та електрична провідність двооксиду цирконію, стабілізованого оксидами скандію та церію
131
І.Д.Горна, †О.І.Баньковський, М.Д.Бега, А.В.Котко, Л.Д.Кулак, С.О.Фірстов
Структура і властивості сплавів на базі α2-Ti3Al, легованих кремнієм
137
П.М.Силенко, Д.Б.Данько, О.М.Шлапак, О.Г.Єршова, Ю.М.Солонін
Синтез плівок TiO2 методом хімічного газофазного осадження та їх властивості
145