Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Синтез плівок TiO2 методом хімічного газофазного осадження та їх властивості

Силенко П.М., Данько Д.Б., Шлапак О.М., Єршова О.Г., Солонін Ю.М.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/333

Проведено дослідження процесу синтезу тонких плівок ТіО2 методом хімічного газофазного осадження. Рентгенографічні дослідження показали, що плівки, синтезовані при температурах 500 оС і вище, є кристалічними і мають структуру рутилу. Встановлено, що зарядовий стан атомів титану у зразку TiO?Ni (Тсинтезу = 600 оС) такий же, як у чистому диоксиді титану, а у зразку, синтезованому при 500 оС, енергія зв’язку Ті2р-електронів дещо менша. Отже, вказаний зразок містить суміш диоксиду титану та незначні домішки нестехіометричного оксиду титану. Встановлено, що температура синтезу впливає на структуру поверхні. Показано, що кращі фотоелектрохімічні властивості мають плівки зі структурою рутилу та з розвиненою поверхнею


ГАЗОФАЗНЕ ОСАДЖЕННЯ, ПЛІВКИ, СИНТЕЗ ПЛІВОК TIO2, ФОТОЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008 , #15 , C.145-146


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн