Два способи визначення твердості сучасних матеріалів методом автоматичного індентування

 
Е.П.Печковський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/315

Анотація

Методом автоматичного індентування матеріалів різного типу й структурного стану (усього 37 матеріалів) встановлено, що значення твердості за методикою Міжнародного Стандарту HIT=0,418 Fmax/hc2 і з використанням роботи Wc, виконаною прикладеною силою Fmax по витисненню індентором матеріалу в контактній області відбитка HWc=0,125 Wc/hc3, не завжди збігаються. Розходження між ними (ΔH=HIT - HWc) зростає в міру підвищення величин відносної поза контактної пружної деформації εes і твердості HIT матеріалу. На підставі отриманих експериментальних даних запропоноване пояснення цього ефекту, відповідно до якого наявність різниці ΔH і її величина визначаються пружними властивостями матеріалу, у першу чергу – величиною відносної поза контактної пружної деформації εes матеріалу, що, у свою чергу, визначається контактним модулем пружності Е* і структурним станом матеріалу. Ці три фактори в сукупності контролюють величину твердості матеріалу. За результатами аналізу залежності абсолютних значень твердості HIT і величини різниці ΔH від величин εes і HIT вивчених матеріалів побудована карта структурних станів у координатах εes - HIT. Карта містить 4 області, у кожній з яких розташовуються матеріали з певним типом структурного стану, межами відносної поза контактної пружної деформації ees і рівнями твердості. Карта дозволяє ідентифікувати апріорі невідомий структурний стан матеріалу


АВТОМАТИЧНЕ ІНДЕНТУВАННЯ, КАРТА СТРУКТУРНИХ СТАНІВ, ТВЕРДІСТЬ ПО РОБОТІ, ТВЕРДІСТЬ СТАНДАРТНА