Конференції

ВПЛИВ ТИСКУ ПРЕСУВАННЯ ТА ТЕМПЕРАТУРИ СПІКАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОПОРИСТОГО ЧИСТОГО АЛЮМІНІЮ, ВИГОТОВЛЕНОГО З ДОДАВАННЯМ БОРНОЇ КИСЛОТИ (H3BO3)

Несе О. Корпе*,
 
Н. Башак Дюргер,
 
Ділек Дур,
 
Ібрагім Целікюрек
 

Metallurgical and Materials Engineering Department, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Bati Meselik, Eskisehir, 26180, Туреччина
nesenda@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3153

Анотація

Високопористий чистий алюмінієвий матеріал із чарунковою структурою виготовлено методом порошкової металургії із додаванням порошків борної кислоти як пороутворювача. Борну кислоту застосовували як новітній пороутворюючий агент. Були успішно виготовлені алюмінієві порошки з високою пористістю (~50%). Проведено експерименти з метою дослідження впливу таких параметрів, як тиск пресування та температура спікання, на кінцеві властивості зразків. Квазістатичну стисливу поведінку високопористих матеріалів досліджували за умов їх деформації зі швидкістю 10−3 с−1. Результати дослідження показують, що найкращі стисливі властивості високопористих станів мають зразки, виготовлені холодним пресуванням при 630 МПа та спіканням при 620 °C протягом 3 год. За результатами дослідження напружено-деформованого стану матеріалів встановлено існування плато з майже постійним тиском та високим ступенем деформації, що становить близько 70%. Густина таких високопористих станів становила приблизно 1,0 г/см3, а середній розмір чарунки становив приблизно 0,6 мм. На відміну від традиційних методів, використання порошків борної кислоти (H3BO3) дозволяє отримати матеріали з кращими механічними властивостями, такими як статична міцність на стиск та швидкість поглинання енергії, що становлять 18 МПа та 12 МДж/м3 відповідно.


АЛЮМІНІЙ, БОРНА КИСЛОТА, МЕТАЛЕВИЙ ВИСОКОПОРИСТИЙ СТАН, МЕТОД ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ