ТЕМПЕРАТУРНО-КОНЦЕНТРАЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ Co–Cr–Cu–Fe–Ni

П.Г.Агравал*,
 
Л.О.Древаль,
 
М.А.Турчанін,
 
Г.О.Водоп’янова
 

Донбаська державна машинобудівна академія, вул. Академічна, 72, Донецька обл.,, Краматорськ, 84313, Україна
phch@dgma.donetsk.ua
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3157

Анотація

В рамках методу CALPHAD розроблено термодинамічно базу даних для розрахунку термодинамічних властивостей рідких сплавів системи Co–Cr–Cu–Fe–Ni та її чотирикомпонентних підсистем. Термодинамічні функції змішування розплавів розраховано при температурах 1873 та 1500 К. Встановлено, що розраховані надлишкові інтегральні функції змішування мають додатні значення в більший частині концентраційного простору чотирикомпонентних систем з міддю та системи Co–Cr–Cu–Fe–Ni. Внесок ідеальної складової в енергію Гіббса змішування чотири- та п’яти­компонентних розплавів системи Co–Cr–Cu–Fe–Ni є домінуючим. Надлишкова енергія Гіббса змішування еквіатомних рідких сплавів чотирикомпонентних систем з міддю та системи Co–Cr–Cu–Fe–Ni за абсолютними значеннями є меншою, ніж ідеальна складова енергії Гіббса змішування. Із зниженням температури збільшуються відхилення від ідеальності надлишкової енергії Гіббса змішування та зменшуються абсолютні значення ідеальної енергії Гіббса змішування, що призводить до зменшення термодинамічної стабільності рідкої фази. Розраховані температури розшарування для чотири- та п’ятикомпонентного еквіатомних розплавів системи Co–Cr–Cu–Fe–Ni варіюються між 1370 та 1770 К. Найвищі температури розшарування спостерігаються в розплавах, що містять одночасно мідь і хром.


ВИСОКОЕНТРОПІЙНИЙ СПЛАВ, РІДКІ СПЛАВИ, СИСТЕМА CO–CR–CU–FE–NI, ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ ЗМІШУВАННЯ