Першопринципний розрахунок оптичних спектрів кристалоутворюючих кластерів C48, B24N24, Si24C24

 
В.В.Покропивний
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/317

Анотація

Представлено результати комп"ютерного моделювання інфрачервоних (ІЧ) та комбінаційного розсіювання (КР) спектрів оболонкових кристалоутворюючих кластерів C48, B24N24, Si24C24. Розрахунки проведено першопринципним методом Хартрі-Фока з набором базисних функцій 6-31G. Проведено аналіз найбільш інтенсивних мод коливань і наведено структура атомних зсувів.


BN, C, SIС, ОБОЛОНКОВІ КЛАСТЕРИ, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ФІЗИКА, ОПТИЧНІ СПЕКТРИ