ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УЩІЛЬНЕННЯ АЛЮМІНІЄВОЇ ГАЛЬМІВНОЇ КОЛОДКИ З КОМПОЗИТУ, ОТРИМАНОГО МЕТОДАМИ МІКРОХВИЛЬОВОГО ТА ІСКРО-ПЛАЗМОВОГО СПІКАННЯ

Р. Радж Мохан,
 
С. Рагхураман,
 
К. Хірупатхі*
 

School of Mechanical Engineering, Shanmugha Arts, Science, Technology and Research Academy , Thanjavur 613 401, Tamil Nadu, India
kth@mech.sastra.edu
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3191

Анотація

Порошкова металургія надає матеріалам специфічних властивостей через можливість підбору відповідних компонентів належного складу. В цій роботі зроблено спробу виготовити щільний металевий матричний композит на основі алюмінію для гальмівної колодки з використанням методів порошкової металургії. Для досягнення цієї мети застосовані два різні методи спікання — мікрохвильове та іскро-плазмове. Виходячи з властивостей, необхідних для виконання необхідних функцій виробу, порошки алюмінію (80%), карбіду бору (8%), діоксиду кремнію (7%), нікелю (3%) та графіту (2%) були використані для виготовлення металевого матричного композиту (MMC). Розмір частинок, об'ємну / уявну щільність та щільність утруски кожного порошку визначали за допомогою відповідних тестів. Порошки змішували у високоенергетичному кульовому млині. Частину суміші обробляли методом мікрохвильового спікання, де її спочатку ущільнювали з використанням гідравлічного пресу, а потім спікали у відповідному циклі. Інші зразки того ж хімічного складу були виготовлені з використанням іскрового плазмового спікання, де ущільнення та спікання відбуваються одночасно при певній температурі та тиску. Значення густини та мікротвердості для кожного зразка визначали за принципом Архімеда та за допомогою тесту на мікротвердость Віккерса. Методом електронної сканувальної мікроскопії проводили аналіз морфології матеріалу зразка після його обробки мікрохвильовим та іскровим плазмовим спіканням. Отримані результати вказують на те, що метод іскрового плазмового спікання є найбільш прийнятним для отримання щільних матеріалів.


ІСКРО-ПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, МЕТАЛЕВИЙ МАТРИЧНИЙ КОМПОЗИТ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, МІКРОХВИЛЬОВЕ СПІКАННЯ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ЩІЛЬНІСТЬ