РОЛЬ ГАФНІЮ У СУЧАСНИХ ТЕПЛОБАР'ЄРНИХ ПОКРИТТЯХ

       

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
sergij_lakiza@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3195

Анотація

Проаналізовано світовий досвід використання гафнію у двох важливих частинах високотемпературних теплобар’єрних покриттів: зовнішньому теплозахисному шарі і зв’язуючому покритті. У зовнішньому теплозахисному шарі гафній використовується у вигляді діоксиду HfO2, повністю або частково стабілізованого оксидом ітрію (або іншими оксидами рідкісноземельних елементів). Інший підхід полягає у використанні діоксиду гафнію як добавки до складу традиційних покриттів на основі частково або повністю стабілізованого діоксиду цирконію ZrO2. Для нанесення теплозахисних покриттів, що містять діоксид гафнію, найчастіше використовують технології електронно-променевого напиленням (electron beam physical vapor deposition, EB-PVD) та плазмового напилення (air plasma spray, APS). Достатньо успішним виявився також метод магнетронного розпилення (sputter-deposition). Встановлено зниження модуля Юнга, зменшення теплопровідності на 30% (до 0,5–1,1 Вт/(м · К)) при високій температурі для HfO2, стабілізованого 27% (мас.) Y2O3, а також підвищення стійкості до спікання та термостійкості покриття 7,5YSH у порівнянні з покриттям 8YSZ. Перспективним виявилось легування ZrO2 та HfO2 декількома стабілізаторами, а саме сумішшю тривалентного іона, більшого за розміром, ніж Y3+, й іншого тривалентного іона, меншого за розміром, ніж Y3+, зі збереженням метастабільної структури   t¢-фази. Продемонстровано важливість побудови діаграм стану для правильного вибору складу теплозахисного шару і елементів для легування зв’язуючого покриття теплобар’єрних композицій. Легування зв’язуючого покриття невеликою (до 1% (мас.)) кількістю гафнію покращує його стійкість до циклічного окиснення, а також підвищує адгезію шару термічно вирощеного оксиду до зв’язуючого покриття та міцність останнього.


ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЗВ’ЯЗУЮЧЕ ПОКРИТТЯ, КОРОЗІЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ТЕПЛОБАР"ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ, ТЕРМІЧНО ВИРОЩЕНИЙ ОКСИД