Конференції

Деформація заліза та титана в області температур поліморфного перетворення

І.В.Моісеєва,
 
В.К.Піщак
 

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/320

Анотація

Показано, що висока пластичність заліза та титану ВТ1-0 при поліморфному перетворені обумовлена швидкісною повзучістю в умовах, коли кристалічна структура обох металів має об"ємно центровану кубічну решітку.


ЗАЛІЗО, КРИП, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОЛІМОРФНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ТИТАН