Конференції

ВИВЧЕННЯ НАПРУЖЕННЯ ПЛИННОСТІ ТА ПЛАСТИЧНОСТІ ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МЕТАЛІЧНИХ СПЛАВІВ МЕТОДОМ ІНДЕНТУВАННЯ

 
Ю.В.Мільман,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
irina@ipms.kiev.ua
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3239

Анотація

Методом індентування вивчено механічні властивості поверхневих шарів металевих сплавів, в яких зміцнення здійснено методами інтенсивної пластичної деформації. Дослідження проведено на сталях AISI O2, AISI 316L і сплаві D16. У переважній більшості наукових робіт механічні властивості зміцнених поверхневих шарів і тонких покриттів оцінюються тільки за їх твердістю. Однак визначення тільки твердості не може характеризувати пластичність матеріалу, якщо не використовуються сучасні уявлення, які дозволяють визначити фізичну пластичність за величиною твердості. Механічна поведінка матеріалу може бути охарактеризована лише за умови визначення як пластичності, так і напруження плинності. Обидві ці величини можуть бути визначені мікро- або наноіндентуванням. Розроблені авторами методики індентування дозволили визначити фізичну пластичність dН і напруження плинності sSH зміцнених у різний спосіб поверхневих шарів металевих сплавів (з аналізом зміни цих характеристик за глибиною зміцненого шару) для вибору оптимального способу зміцнення. Зміцнення, яке характеризується відношенням напруження плинності зміцненого шару sSHзміц до напруження плинності матеріалу у вихідному стані sSHвих, для всіх досліджених сплавів значно більше, ніж зміцнення, що характеризується відношенням твердості (HVзміц/HVвих). Таким чином, використання значень dН і sSH, отриманих зі стандартних вимірів мікротвердості, підвищує інформативність і ефективність методу індентування при вивченні механічної поведінки зміцнених різними способами шарів металевих сплавів.


ЗМІЦНЕНІ ПОВЕРХНЕВІ ШАРИ, МІЦНІСТЬ, НАПРУЖЕННЯ ПЛИННОСТІ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ТВЕРДІСТЬ