Вплив об"ємної частки частинок сплаву ВК8 з нікелевою зв"язкою на твердість композиту

 
А.А.Михайлов,
 
Д.М.Бродніковський,
 
К.С.Чирик,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/324

Анотація

Показано, що збільшення об"ємної частки зміцнюючої фази в композиті з твердого сплаву ВК8 із зв"язкою на основі нікелю приводить до зростання твердості композиту. Досліджено вплив гранулометричного складу, тиску, висоти пресування, стягуючого ефекту рідкої фази, її пластифікуючи дію при пресуванні на підвищення об"ємної частки ВК8 в композиті.


ЗВ"ЯЗКА, КОМПОЗИТ, ПОРИСТІСТЬ, ПРЕСУВАННЯ, ТВЕРДІСТЬ, ТИСК