Конференції

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЧАСТИНОК НІТРИДУ БОРА,ОДЕРЖАНОГО МЕТОДОМ КАРБОТЕРМІЧНОГО СИНТЕЗУ

В.І.Ляшенко,
   
Е.В.Прилуцький,
 
І.В.Уварова,
 
В.М.Верещака
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/327

Анотація

Методом просвічуючої електронної мікроскопії вивчено нітрид бору, який одержано методом карботермічного синтезу (з використанням сахарози як вуглецевовмісної складової) в інтервалі 1000-1450оС. Проведена класифікація структурних типів часток утвореного BN по 1) кристаломорфологічним ознакам, 2) механізмам утворення та 3) температурам синтезу. При класифікації за ознакою першого виду виділено три основаних структурних типи часток : оніоноподібні, трубки циліндричної форми та огранені, а також пластинки. Кожна із названих форм часток , в свою чергу, мають багато морфологічних різновидів і представлена в продукті синтезу елементами різного масштабу – від одиниць до сотень нм. При класифікації по другому признаку структурні різновиди часток розподілені на а) ростові, тобто утворені з реналізацією стадії зародження, б) структури розкладу , які виникають при переході одної структурної форми в іншу. Оніоноподібні частки і огранені трубки утворюються на початковому етапі в конденсованому продукті синтезу і при Т≥1100-1200о С проходить їх подальший ріст із газової фази. Одержані дані, які дозволять зробити висновок, що утворення оніонопаодібних часток в конденсованій фазі може розглядатися як механізм упорядочення турбостратного BN. Встановлено, що огранені трубки складаються з ромбоедричної модифікації нітриду бора. При Т≥1350оС в таких трубках проходить перетворення ромбоедричної фази в гексагональну, яке здійснюється з участю базисних дефектів пакування та утворенням багатошарових політипів. Зроблено висновок, що руйнування трубок обох морфологічних різновидів при Т≥1350оС обумовлено головним чином значною анізотропією КТР графітоподібних модифікацій нітриду бора.


ГРАФІТОПОДІБНИЙ, НАНОТРУБКА, НІТРИД БОРУ, ОНІОН, ТУРБОСТРАТНИЙ