Конференції

ТИПИ ПРЕС-ФОРМ ТА СТИСЛИВІСТЬ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ

Навін Кумар 1*,
 
Аджая Бхарті 1,
 
Маніш Діксіт 2
 

1 Applied Mechanics Department, Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, Prayagraj, 211004, Індія
2 Mechanical Engineering Department, Motilal Nehru National Institute of Technology, Allahabad, Prayagraj, 211004, Індія
chaudhary56naveen@gmail.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3317

Анотація

Пресування порошків є одним із найважливіших процесів у порошковій металургії, оскільки майже усі необхідні характеристики матеріалу, такі як форма, розмір, густина, пористість, твердість та інші механічні властивості, є контрольованими під час цього процесу. Пресування порошів відбувається у різний спосіб в залежності від типу матриці та режимів обробки. Так, розрізняють одноосьове та багатосьове пресування залежно від руху пуансона. Одноосьове пресування також можна розділити на підтипи однобічної та двобічної дії. Отже, одноосьове пресування однобічної дії передбачає, що може рухатися лише верхній пуансон, а нижній залишається нерухомим. Якщо рухаються обидва пуансони, процес називається одноосьовим пресуванням двобічної дії. Якщо відбувається пресування порошків одночасно з декількох боків, можна говорити про багатоосьове ущільнення. Під час ізостатичного пресування тиск на ущільнюваний порошок відбувається всебічне (об’ємне) стиснення. Властивості неспечених пресовок, виготовлених із застосуванням методів порошкової металургії, залежать від типу (одноосьового або ізостатичного) та тиску пресування порошку, а також від типу матеріалу прес-форми та зміцнювача (метал, вуглець або кераміка). У цій роботі проведено порівняльний аналіз різних типів порошкових прес-форм. Також експериментально досліджено стисливість різних матеріалів прес-форм (наприклад, Al6061, Mg та Cu) та різних зміцнювачів (металевих, вуглецевих та керамічних). Результати порівняльного аналізу різноманітних прес-форм для ущільнення порошків показав, що ізостатичне пресування забезпечує рівномірне ущільнення, але коштує дорожче. Найбільшу стисливість було зафіксовано для сплаву Al6061, найнижчу — для сплаву Cu–10% B4C. Додавання металевих і вуглецевих підсилювачів підвищило стисливість, тоді як керамічні підсилювачі спричинили її зменшення.


КОМПОЗИТИ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ПРЕС-ФОРМА, СТИСЛИВІСТЬ, УЩІЛЬНЕННЯ ПОРОШКУ