Конференції

Оцінка вибухонебезпечності порошків за показниками максимального тиску вибуху і максимальної швидкості зростання тиску вибуху.
1 Поширення вибуху в газосуспензіях

 
В.Г.Тохтуєв,
 
О.Д.Нейков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
odneiko@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3348

Анотація

Розглянуто особливості розвитку вибуху порошків у герметичному обладнанні, а також в обладнанні з розрядкою тиску. Показано, що у закритих порожнинах спостерігається близька до пропорційної залежність максимального тиску вибуху від початкових його значень. Збільшення затримки ініціювання займання від мінімальної 0,3 с до 1 с призводить до суттєвого зниження швидкості зростання тиску вибуху. Водночас затримка ініціювання помітно не позначається на величині максимального тиску вибуху. Розглянуто механізми переходу ламінарного горіння до режиму нестаціонарного турбулентного горіння з досягненням детонаційної швидкості в умовах загоряння в технологічному обладнанні. При досягненні детонаційної швидкості фронт горіння поширюється в сполученій з обладнанням трубі аспіраційної системи, а далі по всій довжині труби здіймається вибухова хвиля відкладень горючого пилу.