Конференції

Дослідження процесу спікання порошкового заліза шляхом пропущення електричного струму

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/337

Анотація

На установці швидкісного рентгеноструктурного аналізу — прилад реального часу (ШРСА-ПРЧ) - проведено електроспікання залізного порошку і проаналізована зміна електричного опору, швидкості зміни температури, інтенсивності γ-лінії. У процесі нагрівання зразки, отримані електроспіканням по різних режимах, випробували на вигин. Показано, що при нагріванні вище температури фазового переходу фізичний і механічний контакти формуються одночасно.


ЕЛЕКТРООПІР, ЕЛЕКТРОСПІКАННЯ, ПОРОШКОВЕ ЗАЛІЗО, ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ, УСТАНОВКА ШВИДКІСНОГО РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ