Конференції

ВПЛИВ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ  ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ МІДЬ–ЗАЛІЗО

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
vvpuma@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3396

Анотація

Мідно-залізний сплав використовується у виробництві як конструкційний, електроконтактний, пружний та матеріал, який призначений для захисту від електромагнітних хвиль. Він має широкі перспективи застосування в електроніці, у виробництві напівпровідників, автомобільних деталей та медичного обладнання. Традиційні методи отримання сплавів системи Cu–Fe плавленням та переробкою зливків сплаву Cu–Fe мають певне обмеження через сегрегацію компонентів при затвердінні зливків. У даній роботі показано можливість застосування методів порошкової металургії для виготовлення матеріалів системи мідь–залізо. Методом прокатки порошків отримано матеріали з рівномірним розподілом включень заліза в мідній матриці. Вивчено вплив режимів формування порошкових стрічок методом прокатки шихти Cu–Fe на розподіл легуючих компонентів у структурі прокату. Досліджено режими спікання і термообробки компактних порошкових матеріалів системи мідь–залізо та їх вплив на фізико-механічні властивості прокату, що містить 15% заліза. Встановлено, що для досягнення максимально можливих значень провідності матеріалу Cu–Fe необхідно максимально зменшити вплив наклепу і виключити утворення твердих розчинів Cu–Fe. При цьому вплив складу матеріалу (якщо виключити утворення твердих розчинів) буде визначатися практично тільки вмістом заліза. Вплив наклепування зменшується при термічній обробці стрічок з матеріалу Cu–Fe після деформації, а застосування зсувних деформацій в процесі прокатки та температурних режимів спікання та відпалу в діапазоні температур, нижчих за точку плавлення компонентів системи Cu–Fe, виключає активне утворення твердих розчинів і ефективно забезпечує формування заданого комплексу фізико-механічних властивостей листових матеріалів.


ВЛАСТИВОСТІ, ПОРОШОК, ПРОКАТКА ПОРОШКІВ, СПІКАННЯ, СПЛАВИ МІДЬ–ЗАЛІЗО, ТЕРМООБРОБКА