Конференції

Властивості та процес отримання SiC методом іскроплазмового спікання

Ці Ву-Бінь 1*,
 
Чень Юй-Хун,2,
 
Чжан Сю-Лін 1,
 
Хай Вань-сю 1,2,
 
Хун Тянь-сян 1
 

College of Materials, North University for Nationalities, Yinchuan, Ningxia , 750021, Кітай
1 College of Materials, North University for Nationalities, Yinchuan, Ningxia , 750021, Кітай
2 Key Laboratory of Powder Materials and Advanced Ceramics, Yinchuan, Ningxia , 750021, Кітай
lyhchen@163.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3398

Анотація

Кераміку SiC виготовлено методом іскроплазмового спікання (ІПС) з використанням добавок оксидів алюмінію та рідкісноземельних оксидів (RE2O3, RE = Gd, Y, Sc) як  рідкої фази. Крива залежності усадки від температури, а також від температури та часу побудована шляхом запису траєкторії усадки. Потім ці ж криві усадки були використані для дослідження особливостей процесу спікання. Мікроструктуру та фазовий склад спечених зразків аналізували методами рентгенівської дифракції (XRD) та сканувальної електронної мікроскопії (SEM). Відповідно до отриманих результатів, процес спікання передбачає декілька етапів, а саме фізичну усадку, розширення газу, стагнацію усадки та утворення рідкої фази. Максимальна лінійна усадка відбулася на стадії утворення рідкої фази. Подібна тенденція формування кривої усадки спостерігалася на перших трьох етапах у всіх досліджуваних зразках. На четвертому етапі було відзначено різницю в температурі усадки та швидкості усадки зразків. Після спікання розмір рівноосних зерен у всіх зразках складав приблизно 1–2 мкм. Надзвичайно висока швидкість нагрівання та короткий час витримки під час ІПС запобігають надмірному збільшенню зерен. Вторинні фази Y3Al5O12/Gd4Al2O9, утворені під час ІПС за допомогою добавок Al2O3 + Y2O3 та Al2O3 + Gd2O3, використовувалися як рідкі фази. Спечені зразки відзначалися винятковими механічними властивостями, високим електричним опором і зниженою теплопровідністю завдяки низькій провідності вторинної фази та малому розміру зерен.


LPS-SIC, ІСКРОПЛАЗМОВЕ СПІКАННЯ, МІКРОСТРУКТУРА КЕРАМІКИ, РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИЙ ОКСИД