Токовихрова дефектоскопIя магнітних нанокристалів на основі заліза, кобальту та оксиду алюмінію

А.Юнес
 

Research Center in Industrial Technologies (CRTI), PO Box 64, Cheraga, Algiers, 16014, Алжир
younesabdo11@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3400

Анотація

Нанокристалічний сплав залізо–кобальт–оксид алюмінію демонструє виняткові властивості порівняно з традиційними сплавами подібного складу завдяки розміру кристалів. У цій роботі нанокристалічний сплав FeCo/Al2O3 отримано з елементарних порошкоподібних матеріалів Fe, Co та Al2O3 шляхом механічного легування. Досліджено електромагнітні властивості нанокристалічних порошкових сплавів Fe/Al2O3 та FeCo/Al2O3. Обраний підхід передбачає використання неруйнівних методів дослідження зразків (NDT) для відстеження еволюції мікроструктурних, морфологічних та електромагнітних властивостей цього сплаву на всіх етапах розробки. Також встановлено зв’язок між структурними та морфологічними властивостями методів NDT. Морфологічну, структурну і магнітну характеризацію використаних порошків проводили за допомогою сканувальної електронної мікроскопії (SEM), рентгенівської дифракції (XRD) і вібраційної магнітометрії (VSM). Еволюцію цих властивостей відстежували за допомогою вихрових струмів (ECT). Щодо структури, то збільшення часу подрібнення нанокристалічного порошку Fe/Al2O3 сприяє зменшенню середнього розміру кристалітів і викликає внутрішню напругу. З іншого боку, електромагнітні властивості матеріалів залежать від їх складу, структури, залишкової напруги і методів обробки. Природа матеріалу, присутні в матеріалі фази і розмір частинок є параметрами, які надають певну форму діаграмі імпедансу. Уявна частина L/L0 завжди вище 1, вказуючи на те, що матеріал зберігає свої магнітні властивості. Додавання кобальту покращує електромагнітні властивості системи Fe/Al2O3.


ВИПРОБУВАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВИХРОВИХ СТРУМІВ, МАГНІТНЕ ВИМІРЮВАННЯ, МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ, НАНОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ, СТРУКТУРНІ ВЛАСТИВОСТІ