Конференції

ЕЛЕКТРОПРОМЕНЕВІ ТА ПЛАЗМОВІ ЖАРОСТІЙКІ Й ТЕРМОБАР’ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ОСАДЖЕНІ НА ЛОПАТКИ ТУРБІН З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИТИХ І ПОРОШКОВИХ СПЛАВІВ Ni(Co)CrAlY(Sі), ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ПЛАВКИ
ІІ. СТРУКТУРА, ХІМІЧНИЙ ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД ЛИТИХ СПЛАВІВ СоCrAlY

Т.О.Пріхна 1,
 
І.М.Гречанюк 2,
    
В.Г.Гречанюк 3
 

1 Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАНУ, Київ, Україна
2 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
3 Київский національний університет будівництва та архітектури, просп. Повітрофлотський, 31, Київ, 03037, Україна
eltechnic777@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/3403

Анотація

Досліджено структуру, хімічний та фазовий склад жаростійких сплавів CoCrAlY, отриманих методом електронно-променевої плавки, що використовуються в літакобудуванні, зокрема при формуванні термозахистних покриттів на лопатках авіаційних двигунів. Окільки сплав СоCrAlY складається із компонентів, що суттєво різняться пружністю пари та густиною, основну увагу приділено вивченню змін хімічного та фазового складу по висоті зливка за допомогою  методів сканувальної електронної мікроскопії з залученням кількісного мікрорентгенофазового аналізу. Згідно результатів аналізу, закономірності розподілу компонентів у основних фазах сплаву якісно подібні в нижній та середній частинах зливка. Кобальт, хром та алюміній рівномірно розподілені в об’ємі матеріалу. Шкідливих  домішків, зокрема заліза, вуглецю та кисню, в об’ємі сплаву не виявлено. Структура сплаву складається переважно із  інтерметалідної b-фази на основі розчину CоAl, в якій дисперговані ланцюгові та глобулярні включення g-фази на основі твердого розчину CoCr, збідненого алюмінієм. Найвища концентрація ітрію (12–13% (мас.)) спостерігається в невеликих глобулярних включеннях із мінімальним вмістом у них алюмінію та хрому. Підвищення вмісту хрому до 20–26% (мас.) при відносно постійній концентрації алюмінію (5% (мас.)) приводить до зниження кількості ітрію в g-твердому розчині на основі кобальту. Показано, що збільшення концентрації ітрію в об’ємі зливка вище 0,4% (мас.) не є раціональним, оскільки його концентрація у покритті не перевищує 0,1–0,15% (мас.).


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВЕ ВИПАРОВУВАННЯ, ЗЛИВКИ СПЛАВІВ COCRALY, ТЕРМОБАР'ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ХІМІЧНИЙ СКЛАД