Конференції

Аналіз впливу повторної деформації на механічну поведінку зразків титану, продеформованих методом гвинтової екструзії

 
В.І.Даниленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/341

Анотація

Проведено зіставлення механічних властивостей деформованого титану технічної чистоти, отриманого по різним технологічним схемам деформації. Показано, що титан, отриманий методами інтенсивної пластичної деформації, має значно вищий коефіцієнт лінійного зміцнення. Температурна залежність цього параметра практично співпадає з температурною залежністю границі текучості.


ГРАНИЦЯ ПЛИННОСТІ, ДЕФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА, ДЕФОРМАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ІНТЕНСИВНА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ, КРИВІ НАВАНТАЖЕННЯ, НАНОСТРУКТУРА, ПАРАМЕТРИ ЗМІЦНЕННЯ, ПОПЕРЕДНЯ ДЕФОРМАЦІЯ, РОЗТЯГ, СТИСК., ТИТАН