СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВЛАСТИВОСТІ АНТИФРИКЦІЙНИХ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ СТАЛІ Р6АМ5 ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ПОЛІГРАФІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Т.А. Роїк*,
 
О.А. Гавриш,
 
Ю.Ю. Віцюк
 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” , просп. Перемоги, 37 , Київ, 03056, Україна
roik2011@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3434

Анотація

Досліджено закономірності зміни структури та властивостей антифрикційного композита на основі шліфувальних відходів швидкорізальної сталі Р6АМ5 з домішками твердого мастила CaF2 залежно від вмісту основних компонентів. Матеріал призначений для роботи у вузлах офсетних та друкарських циліндрів поліграфічних машин в умовах самозмащення за високих швидкостей обертання (до 5000 об./хв) та підвищених навантажень (до 5 МПа) на повітрі. Застосування розроблених технологічних режимів виготовлення забезпечило формування структури композита на основі шліф-відходів сталі Р6АМ5, структура якої є металевою матрицею з рівномірно розташованими в ній частинками CaF2. Металева матриця матеріалу — перлітно-карбідна та карбонітридна фази, сформовані у присутності легувальних елементів сталі Р6АМ5. Раціональну кількість введеного твердого мастила CaF2 для досягнення максимальних значень антифрикційних властивостей, визначали, проводячи серію експериментальних фізико-механічних, триботехнічних випробувань та фрактографічний аналіз матеріалів із вмістом CaF2 в інтервалі 3,0−10,0% (мас.). Результати мікроструктурних, фрактографічних, фізико-механічних і триботехнічних досліджень показали, що раціональним є вміст твердого мастила 4,0−8,0% (мас.), який забезпечує найвищі фізико-механічні властивості з одночасним суттєвим збільшенням антифрикційних характеристик композитів. Електронно-мікроскопічні дослідження стану поверхонь тертя композитів Р6АМ5 + (4,0−8,0)% CaF2 підтвердили формування однорідних суцільних захисних антифрикційних плівок, що повністю покривають поверхні тертя контактної пари і забезпечують режим самозмащення. Проведені натурні випробування показали доцільність застосування антифрикційних втулок із нових композитів Р6АМ5 + (4,0−8,0)% CaF2 у вузлах офсетних і друкарських циліндрів рулонних газетних машин офсетного друку. Результати досліджень засвідчили перспективність розширення досліджень у напрямку застосування широкої номенклатури цінних металевих відходів для розробки нових ефективних антифрикційних композитів з обґрунтованим вмістом компонентів. Це стане ще одним важливим внеском у захист екосистеми від за-бруднень.


АНТИФРИКЦІЙНИЙ КОМПОЗИТ, ВЛАСТИВОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА, ПЛІВКИ ТЕРТЯ, СТАЛЬ Р6АМ5, ФРАКТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ, ШЛІФУВАЛЬНІ ВІДХОДИ