Домішкова інженерія та механоактивація домішкових центрів порошкових систем

Л.М.Грищишина
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/350

Анотація

Розглянуто підходи домішкової інженерії, що необхідні при вивченні мікромеханізмів заміщень структурних позицій атомами домішкових елементів в залежності від їх донорних чи то акцепторних здатностей та підкреслена важливість механоактивації домішкових центрів в порошкових системах. Доведено, що компенсаційно-ізоморфні заміщення структурних позицій здатні спричиняти формування особливих дефектів хімічної природи за типом комплексів з перенесенням заряду КПЗ (СТС-англ.), які підвищують міцність матеріалу та сприяють консолідації порошкових частинок або нанокристалітів у загальну систему.


ДЕФЕКТИ ХІМІЧНОЙ ПРИРОДИ ЗА ТИПОМ КПЗ-РОС. (СТС, ДОМІШКОВА ІНЖЕНЕРІЯ, КОМПЕНСАЦІНО-ІЗОМОРФНІ ЗАМІЩЕННЯ, МЕХАНОАКТИВАЦІЯ, НАНОКРИСТАЛІТИ, ПОРОШКОВА СИСТЕМА