Моделювання механічних властивостей наношарових структур кремнію

  
Н.Ю.Павлова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/353

Анотація

Методом молекулярної динаміки досліджено поведінку наношарових структур кремнію під дією одноосьового стискування. Виявлено, що алмазоподібна структура кремнію в тонких (< 3 нм) двійникових шарах перетворюється в орторомбічну структуру (просторова група Fmmm) при ~ 25 ГПа одноосьового стискування і в тетрагональну структуру (просторова група I4/mmm) при декомпресії.


КРЕМНІЙ, МОЛЕКУЛЯРНА ДИНАМІКА, НАНОШАР, СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ