Комп"ютерне моделювання однобічного нагріву сонячним випромінюванням дископодібних зразків сплаву системи Zr-Cr

 
В.М.Слюняєв,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/354

Анотація

Проведено аналіз процесу однобічного нагріву сонячним випромінюванням дископодібних зразків сплаву системи Zr-Cr з метою визначення умов керованого нагріву для досягнення заданого градієнта температур. Застосовано дискретну модель розрахунку розподілу температури в матеріалі. Проведено розрахунки градієнта температур по товщині в дископодібному зразкові сплаву системи Zr-Cr, що гріється концентрованим сонячним випромінюванням, при стаціонарному режимі нагріву та визначення часу виходу на цей стаціонарний режим для різних теплових потоків. Запропонована модель дозволяє отримати основний параметр, що необхідний для керованого однобічного нагріву випромінюванням зразків сплаву - величину теплового потоку.


ГРАДІЄНТ ТЕМПЕРАТУР, СОНЯЧНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, СПЛАВ ZR-CR, СТАЦІОНАРНИЙ РЕЖИМ, ТЕПЛОВИЙ ПОТОК