Конференції

І.М.Францевич про режим роботи системи катодного захисту трубопроводів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/355

Анотація

В роботі за допомогою математичного моделювання поля катодного захисту магістрального трубопроводу,отримано результати, які підтверджують ідеї І.М.Францевича щодо катодного захисту магістральних трубопроводів. Нажаль, не всіх їх дотримувались в практиці. Тому сьогодні маємо проблеми, яких можна було уникнути.


ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ОПІР, ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ТРУБОПРОВІД