Конференції

Вплив розподілу частинок та пор за розмірами на кінетику спікання порошкового матеріалу

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/356

Анотація

В роботі моделюється і порівнюється кінетика спікання двох порошкових зразків одержаних упаковкою частинок з мономодальним та бімодальним розподілами за розмірами. Моделювання здійснюється у двовимірній постановці. Упаковки частинок одержані балістичним методом Механізмами спікання вважаються поверхнева та зерногранична дифузії, що відповідає спіканню дрібнозернистих керамічних матеріалів. Результати моделювання вказують що кінетика ущільнення при спіканні може суттєво відрізняється для матеріалів з однаковим середнім розміром частинок але різним розподілом частинок за розмірами. Те ж саме справедливо для матеріалів з однаковим середнім розміром пор: кінетика ущільнення залежить від розподілу пор за розмірами. Це означає необхідність, у деяких випадках моделювання кінетики спікання, враховувати більш детальну інформацію про структуру матеріалу ніж тільки середню пористість


МОДЕЛЮВАННЯ, РОЗПОДІЛ ПОР ЗА РОЗМІРАМИ, СПІКАННЯ