ВЛАСТИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВОГО ВОЛОКНИСТОГО НАНОСТРУКТУРНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТАБЛЕТОВАНОГО ЕНТЕРОСОРБЕНТУ НА ЙОГО ОСНОВІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У МЕДИЦИНІ

В.П.Сергєєв*,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
sergeevgr706@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3594

Анотація

Розроблено дослідну технологію виготовлення наноструктурного таблетованого волокнистого ентеросорбенту медичного призначення на основі створеного авторами активованого вуглеволокнистого наноструктурного матеріалу твердофазно-піро­лі­тич­ного походження. Досліджено властивості основної дієвої складової пігулки як ефективного адсорбуючого компонента. Параметри пористої структури вивчено ексикаторним методом за поглинанням парів бензолу, питому поверхню — за методом Брунера, Еммета та Теллера (БЕТ). Для визначення концентрації сорбату в розчинах використано спектрофотометричні методики. Мікроструктуру зразків досліджено за допомогою сканувального електронного мікроскопа (рентгенівський мікроаналізатор “Superprobe-733”, JEOL, Японія). Енергодисперсійний рентгенівський аналіз зразків дозволив отримати дані щодо їх хімічного складу та біосумісності як інтегрального показника. Експериментально відпрацьовано умови основних етапів технологічного процесу виготовлення таблетованого ентеросорбенту. Вивчено вплив різних видів зв’язувача на технологічні властивості таблетмаси та характеристики дослідних зразків пігулок. Новизна розробки полягає в тому, що для виготовлення ентеросорбенту застосовано матеріал з особливими характеристиками, які забезпечуються присутністю в його структурі вуглецевих наноформ у зв’язаному вигляді. Запропоновано удосконалення технологічних операцій, а саме: зниження швидкості пресування при одночасному збільшенні тривалості витримки таблетмаси під тиском, що призводить до перерозподілу деформацій. Процес пресування рекомендовано проводити на пуансонах з пласкою поверхнею, що мають 10 клас чистоти, для усунення залипання. Таким чином, авторами розроблено таблетований ентеросорбент з характерними особливостями його основної складової — активованого волокнистого вуглецевого наноструктурного матеріалу як ефективного адсорбуючого компонента відносно широкого кола сполук різної природи.


ВЛАСТИВОСТІ, ДОПОМІЖНІ РЕЧОВИНИ, НАНОСТРУКТУРНИЙ ВОЛОКНИСТИЙ МАТЕРІАЛ, ТАБЛЕТОВАНИЙ ВУГЛЕЦЕВИЙ ЕНТЕРОСОРБЕНТ, ТЕХНОЛОГІЧНІ СТАДІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ