Конференції

ФАЗОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ В СИСТЕМІ CEO2-SM2O3 ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ 1500 0С

О.Р.Андрієвська,
  
В.С.Городов,
 
К.А.Черкасова,
 
В.О.Згуровец
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/367

Анотація

Вперше досліджені фазові рівноваги в подвійній системі CEO2-SM2O3 при температурі 1500 0С у всьому інтервалі концентрацій. Зразки різних складів були приготовані з розчинів азотнокислих солей випаровуванням, сушкою і термообробкою при температурах 1100 і 1500 0С. За допомогою рентгенофазового аналізу встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі різних кристалічних модифікацій вихідних компонентів. Визначені кордони розчинності і концентраційні залежності періодів кристалічних решіток фаз, що утворюються