Діаграма стану системи Al2O3-HfO2-La2O3. І.Ізотермічний переріз при 1250 0С

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/368

Анотація

Вперше побудовано ізотермічні перерізи діаграми стану системи Al2O3-HfO2-La2O3 при 1250 0С. Встановлено фазові рівноваги при цих температурах. Потрійних сполук та помітних областей твердих розчинів на основі компонентів чи подвійних сполук в системі не знайдено.