Cінтез і властивості порошку NIO-ZrO2-Y2O3

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/372

Анотація

Детально описана методика отримання нанорозмірних порошків діоксиду цирконію, стабілізованого оксидом ітрію і покритого оксидом нікелю, хімічним соосадженням компонентів та вивчені властивості синтезованого продукту.