Вживання методу кінематично допустимого поля швидкостей для розрахунку зусилля при плющенні порошкових матеріалів

Г.Я.Калуцький
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/374

Анотація

Запропонована методика розрахунку верхнього кордону зусилля деформації металевих порошків при плющенні. Експериментальні дані при плющенні алюмінієвого і залізного порошків дозволяють передбачити, що зусилля деформації порошку при плющенні стрічок з відносною щільністю менше 0,86 практично не залежить від матеріалу порошку.