Визначення швидкості корозії металевих тонкоплівкових матриць під впливом сульфатвідновлювальних бактерій

А.Ф.Андреєва,
  
Л.М.Пуріш,
 
Д.Р.Абдуліна
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/385

Анотація

Визначена швидкість біокорозії за дії сульфатвідновлювальних бактерій (СВБ) Kiev-10 та Kiev-45, а також розчину Постгейт двома незалежними способами: по вимірюванню електроопору та оптичного коефіцієнта відбивання плівкових матриць маловуглецевої сталі ВСт3Сп. Показано, що швидкість корозії має величину 10-7 г•см2/хв. В стаціонарних умовах швидкість корозії у штамі Kiev-10 майже у 2,5 рази вище, ніж у штамі Kiev-45. Встановлений механизм взаємодії СВБ як з Fe, так і з оксидом заліза Fe3O4. Взаємодія СВБ з тонкоплівковою сталевою матрицею призводить до змін у складі та структурі цих плівок.