Властивості полікристалічних плівок магнетиту Fe3O4

А.Ф.Андреєва,
  
О.К.Двойненко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/386

Анотація

Визначено оптимальні умови зростання і властивості полікристалічних плівок магнетиту Fe3O4, нанесених електронно-променевим випаром і магнетронним розпилюванням Fe в середовищі O2. Умови зростання і деякі властивості даних плівок, такі як структура, питомий опір, магнітоопір, виявилися близькими.