Конференції

Взаємодія вуглецевих нанотрубок з низькотемпературною плазмою кисню і водню

А.О.Чеховський,
 
С.Я.Бричка,
 
В.М.Франкфурт,
 
А.В.Бричка,
 
П.П.Горбік,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/390

Анотація

Здійснено синтез вуглецевих нанотрубок піролізом дихлорметану. Вивчена взаємодія нанотрубок з низькотемпературною водневою і кисневою плазмою. Встановлено вплив параметрів плазми на швидкість реакцій вуглецю з газами.