Конференції

Взаємодія оксиду церію з оксидами цирконію і самарію при температурі 1500 °С

О.Р.Андрієвська,
  
І.С.Беляєва,
 
Г.П.Барбарош
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/391

Анотація

Вперше досліджено фазові рівноваги в потрійній системі ZrO2—СеО2—Sm2O3 при температурі 1500 °С у всьому інтервалі концентрацій. Зразки різних складів були приготовані з їх азотнокислих розчинів випаровуванням, сушкою і термообробкою при температурах 1100 і 1500 °С. Використовували рентгенофазовий і мікроструктурний аналізи. Встановлено утворення в системі твердих розчинів на основі різних кристалічних модифікацій вихідних компонентів і впорядкованої фази Sm2Zr2O7.