Конференції

Синтез нанорозмірних оксидних порошків Ce0,8Gd0,2O2-?

Є.В.Солодкий,
  
П.І.Лобода,
 
О.О.Васильків
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/392

Анотація

Проаналізовано три різні методи синтезу оксидних нанопорошків Ce0,8Gd0,2O2-?. Bстановлено, що застосування гідротермальної обробки до попередньо синтезованих оксидних порошків дає змогу отримати задовільну морфологію частинок. Композити оксидів церію та гадолінію з розміром частинок 15—40 нм було синтезовано зародженням та наступною кристалізацією оксиду церію на поверхні попередньо синтезованих, оптимізованих гідротермальною обробкою неагломерованих агрегатів гадолінію. Як вихідні реагенти використовували CeCl3•7H2O, GdCl3•6H2O та NH2CONH2 в якості осаджувача. Отриманий порошок пройшов кальцинацію до 450 °, після чого були отримані агрегати розміром 12—65 нм. Оптимізація режимів іскроплазмового спікання дозволила одержати кераміку густиною 98% та з середнім розміром зерна 135 нм. Такі характеристики роблять цю кераміку перспективною для використання в якості твердого електроліту для паливних комірок.