Конференції

Моделювання процесу отримання високопористого комірчастого матеріалу на основі піноскла

А.П.Яценко,
 
Б.Ю.Корнілович,
 
Н.О.Міщук,
 
П.С.Радченко
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/393

Анотація

За допомогою факторного експерименту проведено математичне моделювання процесу отримання високопористого матеріалу на основі піноскла. Отримана модель процесу дозволяє знаходити область оптимуму функції пористості матеріалу від трьох вихідних факторів: температури спінювання, часу витримки при максимальній температурі та кількості спінювача.