Конференції

Високоенергетичний розмол порошкових сумішей TiH2 + BN і Ti + BN в різних середовищах

О.С.Петухов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/397

Анотація

Проведено дослідження фізико-хімічних і технологічних особливостей процесів високоенергетичного розмолу сумішей TiH2 + BN і Ti + BN в різних середовищах. Високоенергетичним розмолом вихідної суміші TiHx + BN (TiHx — гідрид з кристалічною тетрагональною решіткою) в повітрі протягом 1 хвил отримана оптимальна по хімічному складу, питомої поверхні і рівномірностю розподілу часток за розміром гомогенна порошкова суміш з питомою поверхнею 3,50 м2/г, вмістом кисню 1,82% (мас.) і заліза 0,23% (мас.).