Многофакторное моделирование термоэлектрических свойств неоднородных полупроводников

Ю. М.Горячев,
 
В. И.Дехтярук,
 
Н. И.Симан,
 
Л. И.Фиялка
 

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2005, #07
http://www.materials.kiev.ua/article/40

Анотація