Конференції

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві

№ 07 2005 рік

Зміст


Введение
3
М.С.Ковальченко, Л.Ф.Очкас
Компьютерное моделирование и анализ динамики уплотнения пористого железа при импульсном горячем прессовании
11
М.Б.Штерн, А.В.Кузьмов, О.Г.Фролова(Кіркова), О.В.Вдовиченко
Моделювання пружної поведінки порошкових матеріалів за наявності об"ємних та плоских пор
16
А.В.Кузьмов, М.Б.Штерн, О.Г.Фролова(Кіркова)
Вплив зовнішніх обмежень та зусиль на неоднорідність пористої структури при спіканні біопористих заготовок
25
В.Л.Бекеньов, В.В.Картузов
Взаємодія атомарного і молекулярного водню з МоS2 нанотрубками. Розрахунки розширеним методом Хюккеля
34
Д.А.Закарян
Розрахунок теоретичної міцності алмазу за всебічного розтягнення та стиснення
37
Ю. М.Горячев, В. И.Дехтярук, Н. И.Симан, Л. И.Фиялка
Многофакторное моделирование термоэлектрических свойств неоднородных полупроводников
44
В.І.Шевченко, В.І.Іващенко, В.В.Картузов, Н.Ю.Павлова
Моделювання нано-структурованого SiC методом молекулярної динаміки
52
А.Л.Максименко
Моделювання температурної неоднорідності під час мікрохвильового нагрівання порошкових тіл
57
О.В.Михайлов, Т.М.Павлиго, Г.Г.Сердюк, Л.І.Свістун, Р.Л.Пломод´яло
Моделювання технологічних процесів пресування і штампування двошарових дисперснозміцнених порошкових виробів
64
†В.В.Покропивний, Л.І.Овсяннікова, С.В.Ковригин
Першопринципний розрахунок спектрів комбінаційного розсіяння і інфрачервоного поглинання фулборена B12n12
69
В.В.Лукович, І.І.Панаіоті, В.В.Картузов, І.А.Бабутін, С.А.Кравченко
Моделювання температурного поля фрикційної пари за цикл гальмування
72
В.Г.Ткаченко, О.В.Власова
Експериментально-аналітична модель магнітних властивостей матеріалу на основі порошкового сплаву марки 79НМ
76
А.А.Мамонова, В.А.Маслюк, П.А.Верховодов
Аппроксимирующие функции в рентгенографическом определении деформационной неоднородности в порошковых горячештампованных сталях
84
С.М.Зубкова, Л.Н.Русина
Расчет зонной структуры оксида циркония методом нелокального псевдопотенциала
92