Конференції

Вплив термообробки на здобуття композиційних матеріалів гидроксиапатіт—склофаза

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/403

Анотація

Отримано композити на основі біогенного гидроксиапатіта та склофази із загальною пористістю в межах 26—53%. Долю відкритої пористості можна варіювати в діапазоні 0,15—0,66 направленим регулюванням режиму термічної обробки. Визначено лінійні і об"ємні зміни композитів залежно від режиму спікання і досліджена макроструктура композитів.