Конференції

Дослідження властивостей композиційних матеріалів на основі синтетичного нанорозмірного гидроксиапатіту

Е.Е.Сич,
  
Л.А.Іванченко,
 
О.О.Васильків
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/404

Анотація

Методом двохстадійного спікання отримані нові композиційні матеріали синтетичний нанорозмірний гидроксиапатіт—скло і досліджено вплив швидкості нагріву при первинному спіканні і складу на його властивості. Встановлено, що щільність отриманих матеріалів залежно від складу і технологічних параметрів виготовлення знаходиться в межах 2,63—2,75 г/см3, а міцність при стискуванні складає 135—180 МПа, при цьому відносна доля відкритої пористості може досягати 77—85% при загальній пористості 19,1—21,5%.