Конференції

Визначення швидкості корозії сталевих тонкоплівкових матриць під впливом екзополімеров сульфатвідновлювальних бактерій

А.Ф.Андреєва,
  
В.В.Гавріленко,
 
В.М.Караваева,
 
Л.М.Пуріш,
 
Л.Г.Асауленко,
 
Д.Р.Абдуліна,
 
І.А.Козлова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/405

Анотація

Розроблений новий експрес-метод визначення швидкості корозії тонких плівок стали ВСт3сп під впливом сульфатвідновлювальних бактерій (СВБ) і що синтезуються ними екзополімерів. З використанням методу підтверджено, що корозійна активність СВБ Desulfovidrio sp. Київ-10 вищий, ніж в Desulfovidrio desulfuricans Київ-45. Оцінено вклад, що вноситься до корозії сталі вказаними бактеріями, і показано, що він залежить від їх концентрації в розчині. Найменша швидкість корозії відповідає найбільшій концентрації екзополімерів, а найбільша — досягається зменшенням концентрації екзополімерів. Встановлено, що екзополімери, що синтезуються бактеріями, володіють корозійною агресивністю.