Конференції

Застосування реакцій деструктивного гідрування інтерметалідів для синтезу неруйнівних гідридотвірних композитів з підвищеною воднеємністю

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/406

Анотація

Реакції деструктивного гідрування Ti3Al, TiNi і TiCu застосували для синтезу неруйнівних композитів на основі гідриду титану з підвищеною в 2—3 рази воднеємністю відносно вихідних інтерметалідів. Це досягається за рахунок того, що композити є безпористими, а включення виконані з гідриду титану, воднеємність якого значно перевищує таку для вихідних інтерметалідів. Підвищена стійкість композитів на основі Ti3Al і TiCu проти руйнування під час гідрування обумовлена достатньою міцністю пластичної матриці та локалізованим впливом напруг, які створюються дрібними включеннями TiН2. Неруйнівність композитів на основі TiNi під час гідрування пояснюється позитивним впливом попередньої деформації матеріалу в результаті термопружного аустенітно-мартенситного перетворення.