Конференції

Механічні властивості литих багатокомпонентних сплавів при високих температурах

   
Е.П.Печковський,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/409

Анотація

З використанням термодинамічного підходу виготовлено дев"ять високоентропійних (S = 13,3—19,1 Дж?моль-1-1)литих металевих сплавів з вмістом в кожному з них від 5 до 10 елементів переважно еквіатомних складів. Після охолоджування розплавів з високими швидкостями отримано одно- або двофазні сплави на основі твердих розчинів заміщення з ОЦК або у поєднанні з гексагональною кристалічними решітками. Сплави мають дендритну структуру різної міри дисперсності і співвідношення з міждендритним об"ємом. У деяких сплавах спостерігаються виділення других фаз. Сплави володіють підвищеною термічною стабільністю, мають високі значення прочностних характеристик в інтервалі температур 20—1000 оС при короткочасному і тривалому способах навантаження, при високих температурах проявляють низьку повзучість.